Revize

Revize elektrických spotřebičů jsou jedním z dokladů, které jsou vyžadovány kontrolory Státního úřadu inspekce práce.

Ze Zákoníku práce (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví), vyplývá povinnost provozovatele revize elektrických spotřebičů zajistit.

Proč provádět revize:

 • možné poškození zdraví a majetku vadným spotřebičem
 • vysoké postihy za nedodržování předpisů pro řízení a zajišťování bezpečnosti práce.
 • revize spotřebičů vyžadují normy ČSN 33 1600 ed.2:2009
 • omezení rizika vzniku požáru
 • v případě škodné události může pojišťovna žádat o potvrzení splnění všech zákonných podmínek, při nedodržení je kráceno pojistné plnění
 • revize spotřebičů jsou základní podmínkou při certifikaci ISO

Podle našich zkušeností (několik tisíc měření ročně) je nebezpečných spotřebičů  cca 4%. Pokud je ve firmě 50 a více spotřebičů, bude s velkou pravděpodobností nejméně jeden z nich nebezpečný.

Provádíme také revize elektrického zařízení podle norem

ČSN 331500 a ČSN 332000-6:2007 (zař. objektů třídy A do 1000 V)

HROMOSVODY

 1. Montáž nových hromosvodů dle ČSN EN 62305, včetně projektové dokumentace
 2. Montáž bezúdržbových hromosvodů (měď, hliník)
 3. Opravy a rekonstrukce starých hromosvodových soustav dle ČSN 34 1390
 4. Uzemňovací soustavy včetně výkopových prací
 5. Návrhy a cenové kalkulace ZDARMA!
Copyright © 2009 sedrla.cz Designed by : Pavel Havelka